The Homeschooled Mermaid

Ngayong Bagong Taon

Ngayong Bagong Taon

Ang isa sa mga kwentong nabasa ko ay tungkol sa isang pamilyang Pilipinong nakatira sa Amerika. Ang isang kumare ng tagapag-salita ay biglang bumisita sa kanila at nagkwento siya tungkol sa mga paghihirap na naranasan niya nang lumipat ng Amerika. Nalungkot naman ang tagapagsalita dahil kahit marami ang kinikita nilang mga dolyar sa Amerika, iba pa rin ang paglaki ng mga dalagang anak niya kaysa sa mga batang lumaki sa Pilipinas. Pinagtawanan ng kanyang mga anak ang mga paghihirap na dinadaanan ng kumare niya, at sinabing “mushy” at “small town chick” ang kanilang sariling Ninang.

Noong nilikha ang mundo ng Diyos, masarap na pagsasamahan ang naranasan nina Adan at Eba. Ngunit dahil sinuway nila ang utos ng Diyos, nawala ang pagsasamahang iyon, at pumasok ang pag-aaway, hiya, at iba pang gulo sa mundo.

Pare-parehas ang tingin sa atin ng Panginoong Diyos. Sa Kanyang mga mata, lahat tayo ay kasama sa mabuting pamilya niya. Kaya lang, may mga taong naniniwala na sila lang ang pwedeng magtagumpay sa buhay dahil sa kanilang yaman, kakayahan, o nasyonalidad. Pero sa totoo, wala yan para sa Diyos.

Ang gusto ng Panginoon ay magmahalan ang lahat ng kanyang mga anak. Gusto Niya na manirahan tayo sa mundong ito na walang away o gulo.

Dahil bagong taon na, gusto kong kunin ang pagkataong ito magbahagi ng pagmamahal sa mundo. Imbis na simulan ko ang isang away, susubukan kong ayusin imbes na palakihin ang gulo. Gusto kong maging isang inspirasyon ng pagmamahal at pagkakaisa sa mga ka-edad ko. Sana ngayon 2015 ang panahon para magawa ko ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *