The Homeschooled Mermaid

Sa Mga Bagong Dating

Sa Mga Bagong Dating

Nandito na ako sa pagtatapos ng isang kabanata ng buhay ko.Ā Magtatapos na ako ng high school!

Naalala ko pa nung nagsimula ako mag-homeschool. Nanibago ako dahil wala akong mga kaklase. Nanibago ako dahil mag-isa lang ako at si Mama yung nagtuturo sa akin. Akala ko hindi ako magkakaroon ng mga kaibigan at makukulong na lang ako sa bahay.

Walong taon na ang lumipas, at natapos ko na ang high school. Marami na rin akong mga kaibigan na nag-hohomeschool!

Tuwing pumupunta ako sa mga events ng TMA, nasisiyahan ako sa maraming bagong pamilya na nagsisimula pa lang mag-homeschool! At dahil dito, nagsulat ako ng tatlong mga maipapayo ko sa mga bagong ka-homeschool ko!

1. Huwag kayong matakot na makipag-kaibigan

Akala ng ibang tao ay nakakulong lang sa bahay ang isang homeschooler. Akala nila na wala kaming mga kaibigan! Pero sa totoo lamang, mas natuto pa kaming makipag-kaibigan at makipag-salita sa mga tao kahit mas matanda pa sila sa amin!

2. Matuto kayong gumising nang maaga

Aaminin ko, nahihirapan pa rin ako dito. (Sobra. Sobra. Sobra.) Alam ko, gusto nating lahat na matulog hanggang 12:00PM, pero ano naman ang magagawa natin pagkatapos? Wala! Wala tayong magagawa. Wala tayong makukuhang oportunidad. Sayang ang oras. Sayang ang araw.

3. Gumamit kayo ng planner

Nakakatulong ng sobra ang paggamit ng isang planner! Makikita mo ang lahat ng kailangan mong gawin at mapaplano mo kung kailan ang mga deadlines mo! Mas naalala ko pa nga yung mga kailangan kong gawin kapag sinusulat ko sa isang papel.


Mula sa mga personal na karanasan ko, ito ang mga maipapayo ko sa inyo. Sana mgaing masaya ang inyong homeschooling!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *